Sağlık Arş. ve Uyg. Merkezi Sözleşmeli Personel (4/B) Alımı Yedek Aday İlanı

13 Haziran 2019

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayın yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek adayın bilgileri aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek aday 13.06.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 21.06.2019 mesai saati (16: 00) bitimine kadardır.

(Aşağıda ilan edilen yedek adayların müracaat etmemesi halinde, yedek listeden sırası ile, sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 1) 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  • 2) Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • 3) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 4) Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  • (Belgelerin asılları ibraz edildiği takdirde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir.)
  • 5) 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı olarak doldurulacak)
6) Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.

İndirilebilir Ekler