Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 25.02.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olmak üzere üç bölüm açılmıştır. Daha sonra Yükseköğretim Kurul... Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 25.02.2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hemşirelik, Ebelik, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olmak üzere üç bölüm açılmıştır. Daha sonra Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 11.06.2009 gün ve 2631-17186 sayılı kararı ile Hemşirelik Yüksekokulu ve Erzurum Sağlık Yüksekokulu öğrencileri mevcut programlarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarılmıştır. Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu’nun akademik ve idari personeli 02.09.2009 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır. Fakülteden 2012-2013 öğretim yılında 185 öğrenci, 2013-2014 öğretim yılında 197 öğrenci, 2014-2015 öğretim yılında 194 öğrenci, 2015-2016 öğretim yılında 2017 öğrenc ve 2016-2017 öğretim yılında ise 108 öğrenci mezun edilmiştir. 2016 yılında hemşireilik bölümü Hemşirelik fakültesi olarak kurulmuş ve Şubat 2017'de fakültemizden ayrılmıştır.

Vizyon ve Misyon

VİZYONUMUZ Eğitim, araştırma ve uygulama alanında bilimsel düşünce gücünü kullanarak değişime ve gelişime açık sağlık profesyonelleri ve bilim insanları ile sağlık hizmetlerine yön verebilmektir. MİSYONUMUZ Öncelikli görevimiz; sağlık disiplinleri il... VİZYONUMUZ Eğitim, araştırma ve uygulama alanında bilimsel düşünce gücünü kullanarak değişime ve gelişime açık sağlık profesyonelleri ve bilim insanları ile sağlık hizmetlerine yön verebilmektir. MİSYONUMUZ Öncelikli görevimiz; sağlık disiplinleri ileişbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insan yaşamının kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Diğer görevimiz, lisans üstü programlarımızda evrensel standartlarda bilimsel çalışmalar yapabilecek ve bu bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine, uygulama alanlarına aktarabilecek akademisyenler yetiştirmektir. Hemşirelik, ebelik ve beslenme ve diyetetik bilim dallarında araştırmalar yaparak bilime katkı sağlamak bir  başka görevimizdir.

Mehtap Tan

Sevgili Öğrenciler, Hedefimiz sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insanın yaşam kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak; bölgenin ve ulusun sağ... Sevgili Öğrenciler, Hedefimiz sağlık disiplinleri ile işbirliği içinde; bilimsel düşünceye sahip; her türlü gelişmenin takipçisi, halkla bütünleşmiş; insanın yaşam kalitesini yükseltecek; mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış dünya standartlarında hizmet sunacak; bölgenin ve ulusun sağlık öncelikleri doğrultusunda; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, hastalıkları önleyecek, hastalık halinde bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile bireyin ve sosyal grupların baş etme gücünü arttıracak; çağdaş, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı; bilimsel gelişmelere açık, eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip; uygulamalarında bilimsel verileri kullanan ve mesleki etik kuralları doğrultusunda çalışacak sağlık profesyonelleri yetiştirmektir. Fakültemiz bu hedef doğrultusunda öğrencilerine gerekli bilgiye ulaşmanın yollarını öğreten ve ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen bir eğitim sistemine ulaşmak için nitelikli akademik kadrosuyla çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Fakültemiz öğretim kadrosunda akademik gelişimin her aşamasında, elemanlar bulunmaktadır. Fakültemiz öğretim elemanları tarafından ulusal ve uluslararası araştırma faaliyetleri yürütülmekte aynı zamanda bölgenin sağlık sorunlarına yönelik projeler de gerçekleştirilmektedir. Sağlık bilimleri alanında kariyer yapmak isteyen tüm gençleri fakültemize bekliyoruz.   Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap TAN Devamını Oku