Satınalma Bürosu

SATINALMA

Satınalma Bürosu,  Kamu İhale Kanununa Göre mal, hizmet ve yapım ile ilgili tüm alımları gerçekleştirmektedir.


Nagihan TEMUR
0442 344 76 90  

                            
 
 
 

SATINALMA BÜROSU MUHASEBE İŞLEMİ VE SÖZLEŞME TAKİBİ PERSONELİ

                                                
    Mustafa SAYDEMİR     Mustafa KARAPINAR             Züleyha HORASANLI              Şebnem SÜNBÜL
SATINALMA BÜROSU ARŞİVLEME İMZA İŞLEMLERİ PERSONELİ
 
           
Nizamettin GÜNDÜZ       Hikmet TATLISU
 
İletişim :

0442 - 344 76 84 -85 -86 -87 -88 - 89 - 80