Sınav Uygulama-Değerlendirme

Fakültemiz bünyesinde yürütülecek olan Programlarda yer alan derslere ait  sınavlar; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır.

Sınav merkezlerinin belrilenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de gözönünde bulundurulacaktır. Sınavlar ile ilgili olarak uygulama ve değerlendirme esasları daha sonra öğrencilerimize duyurulacaktır.