Tarihçe

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TARİHÇESİ

 17 Kasım 1958 tarihinde öğretime başlayan bölümümüz, Türk dilini, edebiyatını ve folklorunu ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek ve yaygın hale getirmek amacıyla faaliyet göstermektedir.
 Kuruculuğunu Prof. Dr. Mehmet KAPLAN’ın yaptığı bölümde başlangıçtan itibaren şu öğretim üyeleri görev yapmıştır: Ali Nihat Tarlan, Ahmet Caferoğlu, Şinasi Tekin, Gönül (Alpay) Tekin, Güler Güven, Kaya Bilgegil, Selahattin Olcay, Niyazi Akı, Haluk İpekten, Ahmet İhsan Türek, Mehmet Akalın, Hüseyin Ayan, Mustafa İsen, Şerif Aktaş, Orhan Okay, Muhan Bali, Harun Tolasa, Turgut Günay, Umay Günay, Efrasiyap Gemalmaz, Recep Toparlı, Turgut Acar, Saim Sakaoğlu, Bilge Seyidoğlu, Turgut Karacan, Fikret Türkmen, Ensar Arslan, Celal Tarakçı, Yavuz Akpınar, Turgut Karabey, Nuri Yüce, Zöhre Bilgegil, Orhan Yavuz, Ali Berat Alptekin, Ethem Çalık, Orhan Kemal Tavukçu, Abdülbaki Çetin, Filiz Kırbaşoğlu,  Recai Kızıltunç, Yusuf Ziya Sümbüllü, Ali İhsan Kolcu, Abdurrahman Kolcu, Fatih Çorbacı, Metin Akkuş, Avni Gözütok.

 İsimleri yazılı olan akademisyenlerden birçoğu Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli üniversitelerinde hem öğretim üyesi olarak, hem de yönetici olarak değişik görevlerde bulunmuşlar ve bulunmaya devam etmektedirler.

 Şu anda bölümümüzün ana bilim dalları ile o dallarda çalışan öğretim üyelerinin isimleri şunlardır:
 Türk Dili: Prof. Dr. Kazım Köktekin, Prof. Dr. Muharrem Daşdemir, Doç Dr. Funda Kara, Yrd. Doç. Dr. Hüsna Kavaklıçeşme, Yrd. Doç. Dr. Serkan Çakmak, Arş. Gör. Hilal ŞEN, Arş. Gör. Serap Ekşioğlu, Arş. Gör. Necip Fazıl ŞENARSLAN

 Türk Edebiyatı: Prof. Dr. Mehmet Törenek, Prof. Dr. Erdoğan Erbay, Prof. Dr. Selami Ece, Yrd. Doç. Dr. Sevda Önal, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Topal, Yrd. Doç. Dr. Servet Tiken, Arş. Gör. Hayriye Durkaya, Arş. Gör. Nilay Kınay, Arş. Gör. Sedat Kardaş, Arş. Gör. Caner Solak, Arş. Gör. Ömer Faruk Karataş, Arş. Gör. Veli Kılıçarislan.

 Türk Halk Bilimi (Folklor): Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Doç Dr. Gülhan Atnur, Doç. Dr. Ahmet Özgür Güvenç, Arş. Gör. Zehra Kımışoğlu, Arş. Gör. Nihangül Daştan, Arş. Gör. Şule Gül Atmaca.