TEŞKİLAT YAPISI ve ÇALIŞMA DÜZENİ

TEŞKİLAT YAPISI,PERSONEL DURUMU VE ÇALIŞMA DÜZENİ:
 
Güvenlik Müdürlüğümüz hizmet binasına; rektörlük binasına yaklaşık 300 metre mesafedeki öğrenci yemekhanesinin bir bölümünde yer almaktadir.50 kadrolu 200 şirket personeli olmak üzere toplam 250 Güvenlik görevlisi ile hizmetlerini sürdürmektedir. İlçelerimizde görev yapan toplam 35 güvenlik personeli de bu sayının içerisinde yer almakktadır.
Toplam 103.000 öğrencisi ve 5.200 personeli ile yaklaşık 110.000 nüfusu olan üniversitemizin yüzölçümüde 45.000 dönümdür. Nüfus ve arazinin güvenliği açısından yetersiz kalan güvenlik görevlisi sayısına 1 Eylül 2013 tarihinde %20 artırımla 28 güvenlik görevilisi daha ilave edilerek güvenlik personeli ihtiyacı bir nebze olsun karşılanmıştır. Ancak yinede yetersiz kalan güvenlik personeli sayısı 2014 yılında da  %20 artırılarak  mevcutumuz 200 kişiye çıkmıştır. 
Güvenlik hizmetleri vardiya usulü şeklinde 24 saat aralıksız devam etmektedir. Yerleşke içerisinde bulunan fakülte, yüksekokul, enstitü ve diğer idari bilimler yaya ve araç devriyelerimiz tarafından sık sık kontrol edilmekte olup, meydana gelen veya gelmesi muhtemel olaylar ekiplerimiz tarafından tespit edilerek ilk müdahale yapıldıktan sonra genel kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir.
Güvenlik noktalarında hizmet veren güvenlik görevlilerimiz, sorumluluk bölgesinde her türlü suça veya suçlulara caydırıcı tedbirler alarak, uygulayarak huzur ve güveni sağlamaktadırlar.Üniversitemizde meydana gelmesi muhtemel öğrenci olayları, yapılan istihbarat çalışmaları ve zamanında yaptığımız müdahalelerle büyümeden önlenmektedir. Bu konuda Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerden de azami derecede istifade edilmektedir.Üniversitemizde huzurun ve güvenin temini için tüm personel ve öğrencilerimize uzman kişilerce seminerler ve konferanslar verilmektedir.Üniversitemiz merkez kampusunda, daha önce belirlenen kapalı alanlar haricindeki toplam 14 sabit güvenlik noktasında, 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer hizmet binalarında da 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Mesai saatleri içerisinde meydana gelen olay tutanaklarını kayıt altına almak, resmi yazışmaları yapmak, faaliyet raporlarını düzenlemek ve personel dosyalarını tanzim etmek (izin,rapor,nöbet çizelgeleri ) ve benzeri yazışmaları hazırlayarak ilgili yerlere ulaştırmak gibi görevler Müdürlüğümüz İdari Bürosunda yapılmaktadır. Üniversitemiz kampusunda bağımsız kameralar ( Hastane, bazı fakülte ve Yüksekokul kameraları ) hariç, 271 dış kamera 189 iç kamera olmak üzere toplam 460 adet kamera mevcuttur. Ancak ihtiyaç duyulan güvenlik kameralarının 2013-2014 öğretim yılında daha da artırılmasına karar verilmiş, ihalesi tamamlanmış ve yapımı devam etmektedir. Kameralar Güvenlik Merkezindeki Monitörler vasıtasıyla 24 saat izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Üniversitemiz kampusunun %80`i ihata duvarları ve tel örgüleriyle kapatılmak suretiyle kontrol altına alınmıştır.Şehirden Üniversiteye gelen kimseler ana giriş noktasını, Yıldızkent ve Yenişehir semtlerinden gelen kimseler Çat yolu giriş noktasını, Ilıca ve Dadaşkent istikametinden gelen kimselerle şehir stadyumu noktasını kullanarak üniversitemiz kampusuna denetlenerek giriş yapmaktadırlar. Bu giriş noktalarında 2003-2004 öretim yılında inşa edilen Otomotik Girş Sistemi (OGS) kullanım ömrünü tamamladığından, yeni yapılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile hizmet devam etmektedir. Böylece Üniversitemiz güvenliği: ana giriş kapılarından başlayarak bariyerlerle ve kamera sistemiyle desteklenerek kampusun tamamında sağlanmış olacaktır. Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Dersane ve Amfiler ile hizmet binalarının girişlerinde güvenlik görevlilerinin denetimindeki turnikeler ve X-ray cihazları ile yabancı ve art niyetli kimselerin içeriye girmeleri engellenmektedir. Güvenlik tedbirleri bunlarla sınırlandırılmayıp güvenlik görevlileri ve Emniyet Güvenlik elemanlarıyla da sağlanmaktadır.