Tıbbi Mikrobiyoloji

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BİRİMİN MİSYON VE VİZYONU

Anabilim Dalımızın üç temel görevi vardır:

1-    Eğitim görevi: Lisans (Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi), önlisans (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) ve lisansüstü (Yüksek lisans ve doktora) düzeyinde öğrenci yetiştirmek. Bu eğitimler sırasında fakülte/yüksekokul özelliğine göre temel ve klinik mikrobiyoloji konuları teorik ve uygulamalı olarak ve güncel bilgiler dikkate alınarak öğrencilere aktarılmaktadır.

Eğitim görevinin bir diğer kolu Sağlık Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçla Anabilim Dalımıza gelen uzmanlık öğrencileri Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin belirlediği kriterlere uygun biçimde yetiştirilerek hastalıkların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratruvar bulgularını ortaya koyabilecek düzeye getirilmektedir.

2-    Sağlık Hizmeti: Anabilim Dalımız, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Araştırma Hastanesi) bulunan Merkez Laboratuvarın Mikrobiyoloji birimine ait rutin tetkikleri yapmakla yükümlüdür. Bu amaçla laboratuara gönderilen hasta örnekleri bakteriyolojik (mikroskobi, kültür, antibiyogram), serolojik (ELISA, IFA, vb.), parazitolojik, mikolojik ve moleküler (PCR, viral yük, genotip tayini, antiviral direnç tayini) yöntemlerle incelenmekte olup bu işlemler sırasında en yeni teknikler uygulanmaktadır. Çalışılan test çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından Laboratuvarımız sadece kendi hastanemize değil aynı zamanda bölge illerimizdeki hastanelerin taleplerine de cevap veren bölge referans laboratuarı gibi de hizmet vermektedir.

3-    Bilimsel Araştırma: Anabilim Dalımızda gerek yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezi olarak ve gerekse Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Fonunca desteklenen projeler kapsamında çok sayıda çalışma yapılmış ve bunlar yurt dışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Bu tür bilimsel araştırmalar, fakültemizin başka bölümleri ile ortak projeler yapılarak da devam etmektedir.