Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

DOĞU ANADOLU'DA ULUSLARARASI GÖÇ ÇALIŞTAYI 
E-Kitabı indirmek için TIKLAYINIZ...

ULUSLARARASI  DENETİMLİ SERBESTLİK BAĞLAMINDA SUÇ 

SOSYOLOJİSİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI  SEMPOZYUMU-16 ŞUBAT 2018

Sempozyum Bildiri Kitabı indirmek için TIKLAYINIZ...   

Merkezimize Yapılabilecek Başvurular

Basın - Yayın Haberleri

Tarihçe

Araştırma Merkezi 07 Ocak 2011 tarihli Resmi gazetede yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur.... Araştırma Merkezi 07 Ocak 2011 tarihli Resmi gazetede yönetmeliği yayınlanarak kurulmuştur.

Vizyon ve Misyon

Vizyon: Araştırma merkezimiz, Atatürk Üniversitesinin sadece ulusal değil uluslararası-bölgesel (Ortadoğu, Orta Asya) boyutlarda da Türkiye’ye ilişkin özellikle sınır bölgelerimizde karşılaştırmalı sosyal alan araştırmaları yaparak ülkeler arası topl... Vizyon: Araştırma merkezimiz, Atatürk Üniversitesinin sadece ulusal değil uluslararası-bölgesel (Ortadoğu, Orta Asya) boyutlarda da Türkiye’ye ilişkin özellikle sınır bölgelerimizde karşılaştırmalı sosyal alan araştırmaları yaparak ülkeler arası toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmek adına kendi vizyonunu belirlemiştir. Amaçlanan kurumsal ve ülkesel işbirliklerini geliştirerek toplumsal sorunlara rasyonel çözümler üretmektir ancak bu konu öncelikle insan odaklı olduğundan özellikle kendi öğrencilerimizi ilgili konularda çalışacak yeterliliğe getirmek temeldir. Bu şekilde sosyolog olarak yetişen öğrencilerimize iş imkânları da sağlanacağından ülke içinde işbölümü ve işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin özgüvenini geliştirerek, karşılıklı uyum sorunlarına da üretim sürecinde kendiliğinden çözüm getirileceği umulmaktadır. Misyon: İlgili yönetmeliğimizde de belirtildiği üzere, araştırma merkezi aracılığı ile, Atatürk Üniversitesi’nin öncelikle paydaş kurumlara sosyal bilimler alanında bilimsel danışmanlık hizmeti vermesi esası benimsemiştir. Erzurum başta olmak üzere bölgemizle ilgili toplumsal alanlarda veri toplamak, arşivlemek ve yayınlamak; bunlarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek amaçlanmaktadır.

Galeri

Yönetim Kurulu