Uluslararası Denetimli Serbestlik Bağlamında Suç Sosyolojisi ve Rehabilitasyon Uygulamaları Sempozyumu