ULUSLARARASI DENETİMLİ SERBESTLİK BAĞLAMINDA SUÇ SOSYOLOJİSİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

  • 2018-02-16
  • 2018-02-16
  • 09:00
  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAVİ SALON