Üniversitemiz Dış Değerlendirme Sürecinde

26 Eylül 2017

Üniversitemiz Dış Değerlendirme Sürecinde

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim kurumları, en az beş yılda bir, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler. Yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirme takvimi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanır ve ilân edilir.” hükmü kapsamında olmak üzere Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından “2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı”na dahil edilen Üniversiteler arasında alınmıştır.

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde Üniversitemizde Dış Değerlendirici Ekibi tarafından 27 Eylül 2017 Çarşamba günü 1 (bir) günlük bir ön ziyaret gerçekleştirilecek, akabinde 15-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Saha Ziyareti yapılacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgilere Yükseköğretim Kalite Kurulu sayfasından ulaşılabileceği gibi Üniversitemiz Kalite Komisyonu sayfasından da ulaşılabilir.