Üroloji A.D

BİRİM TARİHÇEMİZ:
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 11 Şubat 1966yılında  kurulmuştur. Üroloji Anabilim Dalımız, hizmet verdiği 45yılda 70 uzman doktor yetiştirmiştir.  Zaman içinde Tıp FakültesiHastanesinin gelişimi ile birlikte Türkiye’de çağdaş Üroloji uygulamalarınınyapıldığı ve eğitiminin verildiği önemli Anabilim Dallarından biriolmuştur. Çocuk Ürolojisi, 1991 yılında “Bilim Dalı” statüsünde kurulmuş olup, butarihten beri Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermektedir.
Modern ürolojik uygulamaların gerektirdiği bütün olanaklar Anabilim Dalıbünyesinde bulunmaktadır.
Anabilim Dalımız polikliniğine yıllık ortalama 20000 hasta başvurmaktabunların yaklaşık 3000’i yatarak tedavi görmektedir. Bu hastalara tedaviamacıyla endoürolojik ,laparoskopik ve açık cerrahi işlemler uygulanmaktadır.
Ameliyathanelerimiz bünyesinde rutin açık cerrahi ameliyatların yanısıra kapalı olarak endoskopik tanısal işlemler, endoskopik cerrahi işlemler,PCNL (Perkütan taş cerrahisi) üreterorenoskopik girişimler, LaproskopikÜrolojik cerrahi hizmetler ve Çocuk Ürolojisi bünyesinde rekonstrüktifameliyatlar başarı ile yapılmakta ve günün koşullarına uygun şekildeçeşitliliği artarak devam etmektedir.
Çocuk Ürolojisi hastalarına bilim dalı öğretim üyesi tarafından haftanın belirlenmiş iki gününde poliklinik hizmeti verilmektedir. Özveri ile verilen bu hizmet sayesinde çocuk hastalar genel üroloji polikliniği haricinde öğretim üyesi düzeyinde muayene ve tedavi olmak şansına sahip olmuşlardır. Ayrıca Androloji hastaları da bu bilim dalının profesör seviyesindeki öğretim üyesi tarafından bekletilmeden tetkik ve tedavi olma şansına sahip olmuşlardır. Bu imkânlar Doğu Anadolu Bölgesi Üroloji hastalarına özveri ile ayrıcalıklı bir şekilde yansımaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız poliklinik hastaları her gün poliklinikte görevlendirilen bir öğretim üyesi tarafından araştırma görevlisi ile birlikte değerlendirilip tıbbi ve cerrahi planları yapılmaktadır.
Taşkırma (ESWL) ünitemize yıllık olarak ortalama 1500 hasta başvurmaktave tedavileri yapılmaktadır. Bu hizmet çocuk yaş gruplarına da ve genelanestezi altında verilmektedir. Uluslar arası kabul gören kayıtlara geçmişhasta serilerimiz mevcuttur.
Anabilim Dalımıza ait son teknoloji ile donatılmış 2 adet ameliyat odası bulunmaktadır. Bu odalarda ortalama 7 ila 20 kapalı ve açık cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir.
Her geçen gün hizmet kalitemiz, disiplinli bir şekilde yükseltilerek Doğu Anadolu Bölgesindeki hastalara daha etkin tedavi olma imkânı sağlanmıştır.Batıdaki birçok teknolojik imkân Anabilim Dalımızda mevcuttur. Bunlar hastaların yararına sağlık hizmet olarak verilmektedir. Üroloji Anabilim Dalında, İlk eğitimin başladığı 1966 yılından bu yana toplam 70 üroloji uzmanı yetişmiştir. Bugün bu uzmanların bir kısmı öğretim üyesi olarak ülke genelinde hizmet vermektedir. Hastalara faydalı olabilmek saygı ve sevgiye dayalı iletişim anlayışımızın bir gereğidir.
Fiziki Durum
Kliniğimizde Çocuk Ürolojisi, Androloji , Üroloji erkek ve bayanbölümlerinden oluşan 12 adet iki kişilik, 4 adet üç kişilik ve 12 adet de tekkişilik hususi oda olmak üzere toplam 48 yatak bulunmaktadır.