Veteriner Fakültesi



Tarihçe

Türkiye`de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında öğretim süresi 3 yıl olmak üzere 12 öğrenci ile Godlewsky isimli Prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul`da başlandı. 1886 yılında kurullan Baytar Rüştiyesi’ni bitiren öğrenciler as... Türkiye`de ilk Veteriner Hekimliği öğretimine 1842 yılında öğretim süresi 3 yıl olmak üzere 12 öğrenci ile Godlewsky isimli Prusyalı bir askeri veteriner tarafından İstanbul`da başlandı. 1886 yılında kurullan Baytar Rüştiyesi’ni bitiren öğrenciler askeri İdadiye, oradan da Baytar Mektebine gitmeye hak kazanıyorlardı. 1889`da kurulan Sivil Veteriner Mektebi’nin ilk mezunları arasında İstiklal Marşımızın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy’da bulunuyordu. 1894`te İstanbul`da Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi kuruldu. 1909`da ilk olarak bir Veterinerler grubu Avrupa`ya 2 yıllık ihtisasa gönderildi. 1928`de "Baytar Mekteb-i Alisi" yerine okulun adı "Yüksek Baytar Mektebi" şeklinde değiştirildi. 1933`de İstanbul`daki Mektep, "Baytar Fakültesi" adı altında Ankara`ya taşındı. 1937 Haziranında "Baytar" deyimi yerine "Veteriner Hekim" deyimi kabul edildi. Baytar Fakültesinin adı da Veteriner Fakültesi oldu. 1934 yılında bilimsel terimlerde Arapça’dan Latinceye geçildi. 1939`da öğretim süresi 5 yıla çıkarıldı. 1948`de Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi bünyesine alındı. Daha sonra 1960 yıllardan günümüze kadar sırasıyla Elazığ, İstanbul, Bursa, Konya, Van, Kars, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Urfa, Hatay, Kırıkkale, Afyon, Kayseri, Samsun, Balıkesir ve Sivas illerinde Veteriner Fakülteleri kuruldu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle ERZURUM da kurulmuş olup, 04 Ağustos 1999 tarihinde de kurucu Dekan olarak Prof.Dr. İsmet PAMİR atanarak kuruluş çalışmalarına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/01/2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 3 Bölüm, 19 Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür. Söz konusu bölüm ve anabilim dalları; Veteriner Hekimlik alanlarında gerek lisans ve gerekse yüksek lisans eğitim ve öğretiminde söz sahibi olan Avrupa Birliği’ne Akreditasyon çalışmalarını Avrupa Birliği adına yürüten Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) (European Association of Establishments for Veterinary Education) ve Avrupa Veterinerler Federasyonu (FVE) (Federation of Veterinarians of Europe)’nin önerileri doğrultusunda Dekanlığımızın teklifi ile 13/04/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemiz bünyesinde 3 olan bölüm sayısı 5, 19 olan Anabilim Dalı sayısı ise 20 olmuştur. Ayrıca Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü bünyesinde Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Anabilim Dalı’nın açılmasıyla Fakültemizde Anabilim Dalı sayısı 21’e çıkarılmıştır. Avusturya’nın Viyana kentinde 19-21 Mayıs 2010 tarihinde yapılan EAEVE ’nin 23. Genel Kurul Toplantısında Üniversitemiz Veteriner Fakültesi’nin tanıtım sunumu sonrası yapılan oylamada Üniversitemiz Veteriner Fakültesi oybirliği ile EAEVE’ye üye olarak kabul edilmiştir.

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, bölge hayvancılığı ve ülke hayvancılığına katkı sağlamaya, ‘’tek tıp’’ yaklaşımına uygun olarak insan sağlığı, hayvan sağlığı ve yetiştir...

VİZYON: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, bölge hayvancılığı ve ülke hayvancılığına katkı sağlamaya, ‘’tek tıp’’ yaklaşımına uygun olarak insan sağlığı, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile ilgili yaşanan sorunların kökenine inerek, ‘’bilimsellik’’ ilkesinden taviz vermeden hizmet etmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürleri ve metotları takip ederek günceli yakalayan, Veteriner Hekimlik mesleğine ve hayvan sağlığına yeni gelişmelerle katkıda bulunan, çağdaş, yenilikçi, alanında tanınan ve tercih edilen, kaliteli hizmet ve eğitimi ilke haline getirmiş bir fakülte olmayı amaçlamaktadır.

MİSYON: Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yenilikçi ve ilkeli eğitim prensipleri doğrultusunda bilimsel ve entellektüel alanda günceli takip eden, bu amaçla gerekli yeterlilik ve donanıma sahip, bölge hayvancılığı başta olmak üzere ülke hayvancılığına katkı sağlayan, hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip araştırmacı veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlar.


Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban

Değerli Veteriner Hekim adayları;Veteriner Fakülteleri sahip oldukları 5 yıllık yoğun ve zahmetli teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim hayatları ile ülkemizde başta hayvancılık sektörü olmak üzere pek çok resmi ve özel sektörde çalışabilecek donamıma sahip Veteriner Hekimler yetiştirmektedir.Atatürk ...

Değerli Veteriner Hekim adayları;

Veteriner Fakülteleri sahip oldukları 5 yıllık yoğun ve zahmetli teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim hayatları ile ülkemizde başta hayvancılık sektörü olmak üzere pek çok resmi ve özel sektörde çalışabilecek donamıma sahip Veteriner Hekimler yetiştirmektedir.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi de sahip olduğu genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosu, hastahane ve laboratuar alt yapı hizmetleri ile Veteriner Hekim adaylarının, günceli yakalayan, bilimsel veriler ışığında çağdaş ve akılcı koşullarda eğitim almasını sağlayarak, bilimsel ve sosyal olarak donatılmış, hızlı, doğru ve güvenilir karar verebilme yetisine sahip, Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda vatanı ve milletine hizmet götürmeyi amaç edinmiş, mesleki farkındalığı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulan alanlarda, sektörel işbirlikleri de sağlayarak bilimsel yaklaşımlarla hizmet vermeyi, bu anlamda ulusal ve uluslararası platformlarda yer alarak bölge ve ülke hayvancılığı yararına çalışmayı amaçlamaktadır.

Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU Devamını Oku