PERSONEL

Prof. Dr. Veyis Değirmençay

Prof. Dr. Veyis Değirmençay Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kişisel Bilgiler

  • Veyis Değirmençay
  • Professor Doctor
  • Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Çalışma Alanları

  • Fars Dili ve Edebiyatı, Metin tenkidi, Çeviri, Aruz ve Kafiye, Edebî Sanatlar, Farsça Edatlar ve bağlaçlar, Mevlâna ve Sultan Veled

Akademik / İdari Geçmiş

  • Atatürk Üniversitesi, Fars Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1988
  • Atatürk Üniversitesi, Fars Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1992
  • Atatürk Üniversitesi, Fars Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1996
  • Atatürk Üniversitesi, Fars Dili Bilimi Anabilim Dalı, 1997
  • Atatürk Üniversitesi, Fars Dili Bilimi Anabilim Dalı, 2000
  • Atatürk Üniversitesi, Fars Dili Bilimi Anabilim Dalı, 2006