Yatay Geçiş

Yatay geçiş

MADDE 13- Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Atatürk Üniversitesi  Önlisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama Esaslarına göre yapılır. Öğrencilerin yatay geçiş başvuruları için resmi onaylı not belgesi (transkiript), disiplin durumunu gösterir belge, yükseköğretim programına yerleştiği yıla ait ÖSYM sınav sonuç belgesi ve ders içeriklerini (posta ve kargo ile müracaatlar kabul edilemeyeceğinden) Fakültemize elden teslim etmeleri gerekmektedir.