Yazı İşleri Bürosu

YAZI İŞLERİ BÜROSU

Görev Tanımı : Yazı işleri bürosu kurum içine ve dışına gönderilen yazışmaları yönetmektedir.

- Dursun ERTAY (Yazı işleri Yöneticisi)
- Veli KARKUŞ 
- Nazan ÖZSOY
- Saliha KOÇAK
- Suat BAĞAÇLI
- Gökhan BUDAK