Yerleşim Planı

Zemin Kat:

 Bilgi Kaynakları Arşivi , Cilt ve Onarım Servisi, Dayanıklı Taşınırlar Ambarı, Tüketim Malzemeleri Ambarı
 
Giriş Katı:
 
Süreli Yayınlar Salonu,Serbest Okuma ve Çalışma Salonu, İnternet Salonu, Toplantı Salonu, Görsel İşitsel Kaynaklar Bölümü, Ödünç Verme Servisi, Katalog Tarama Terminalleri, Fotokopi, Kafetarya, Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi, Sağlama Servisi, Daire Başkanlığı ve Bürolar bulunmaktadır
 
1.Kat:
 

 Dil ve Edebiyat Okuma Salon,  Mustafa Muhtar Karahanoğlu Okumu Salonu, Z. Fahri Fındıkoğlu Okuma Salonu 
 
2.Kat:
 

 Rıfkı Salim Burçak Okuma Salonu, M. Seyfettin Özege Nadir Eserler Salonu

Hakkımızda

Elektronik Kaynaklar

Yararlanma

Katalog Tarama

SSS

Dijital Nadir Eseler Koleksiyonu

Yeni Satın Alınan Kitaplar

En Çok Okunan Kitaplar

Veritabanları Eğitimi

İletişim

Açık Erişim

Sayılarla Kütüphanemiz

Faaliyet Raporlarımız