Ziraat Fakültesi

Ziraat Fakültesi Tarım Portalına ulaşmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisine ulaşmak için tıklayınız.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 17 Kasım 1958 tarihinde öğretime açılmıştır. Land-grant tipi üniversite misyonuna uygun olarak, 1961 yılında Fakülte bünyesinde “Zirai Araştırma Enstitüsü” adıyla, 1984 yılında “Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkez... Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 17 Kasım 1958 tarihinde öğretime açılmıştır. Land-grant tipi üniversite misyonuna uygun olarak, 1961 yılında Fakülte bünyesinde “Zirai Araştırma Enstitüsü” adıyla, 1984 yılında “Tarımsal Araştırma ve Yayım Merkezi” adını alan özel bir birim oluşturulmuştur. Diğer taraftan kuruluşundan kısa bir süre sonra ABD-Nebraska Üniversitesi ile 10 yıllık işbirliği yapan fakülte, çok sayıda öğretim elemanının karşılıklı değişiminde büyük bir başarı sağlamış, özellikle Nebraska Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, fakültemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Son dönemlerde ise ABD Ohio State Üniversitesi ve New York Üniversiteleri (SUNY) ile benzer bir program başlatılmış ve her yıl belli sayıda öğretim elemanımızın kısa dönemlerle bu üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapmasına fırsat sağlanmıştır.   Fakülte, kuruluşundan günümüze kadar aralıksız eğitim-öğretim, araştırma ve yayım faaliyetleriyle önemli hizmetler sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Kuruluşundan kısa bir süre sonra da lisans üstü öğrenime başlayarak ülkemizin ihtiyacı olan ihtisaslaşmış meslek adamı ve özellikle daha sonra kurulmuş olan üniversitelerde görev alan çok sayıda bilim adamının yetiştirilmesinde önemli bir hizmet yapmıştır. Fakülte 10.000’in üzerinde Ziraat Yüksek Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarı mezun etmiş; çok sayıda ders notu, ders kitabı ve makale yayınlamış; bilimsel kongre ve sempozyumlar düzenlemiştir. Lisans düzeyindeki mühendislik öğretiminin yanı sıra, lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora öğrenimini Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürmektedir.   Fakülte, yaklaşık 12.500 dekarlık arazi üzerinde kurulan  Uygulama Çiftliğinde modern tarımsal faaliyetleriyle yöre çiftçilerinin, uygulama ve stajlarla da öğrencilerin yeni bilgi ve yöntemlerle donatılmasını sağlamaktadır.

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin vizyonu; eğitim kalitesi; yaptığı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde bir fakülte olmaktır. Mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye hız verebilecek nitelikte G... Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin vizyonu; eğitim kalitesi; yaptığı araştırma ve projeleri ile uluslararası düzeyde bir fakülte olmaktır. Mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye hız verebilecek nitelikte Gıda ve Ziraat Mühendisi yetiştirmek; ülkenin ihtiyaç duyduğu konulara yönelik araştırmalar yapmaktır.  

Taşkın Öztaş

Atatürk Üniversitesinin ilk iki fakültesinden biri, Türkiye’de kurulan Ziraat Fakültelerinin ise üçüncüsü olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1958 yılında iki bölüm ile öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemiz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin refahına katkıda bulunmak, kalkınmasında öncülük yapmak,... Atatürk Üniversitesinin ilk iki fakültesinden biri, Türkiye’de kurulan Ziraat Fakültelerinin ise üçüncüsü olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1958 yılında iki bölüm ile öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemiz, Doğu Anadolu Bölgesi’nin refahına katkıda bulunmak, kalkınmasında öncülük yapmak, çeşitli sorunlarına araştırmaya dayalı çözüm üretmek ve araştırma sonuçlarını bölgeye yaymak ve uygulamak gibi bir misyona sahiptir.
2017 yılı itibariyle 124 akademik personel ile 10 bölümde (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni) lisans ve 22 Anabilim Dalında Lisansüstü öğretim faaliyetini sürdüren fakültemizde hâlihazırda 1550 Lisans, 897 Yüksek Lisans ve 220 Doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.
Öğretim kalitesi ve yürütülen araştırmalar ile hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde önemli bir yere sahip olan fakültemizin hedefi; mesleki bilgi ve beceriyle donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, toplum ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilen, çözüm üretebilen, edindiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, gelişime açık lider Gıda ve Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Yetişmiş nitelikli araştırmacı kadrosuyla lisansüstü programlarında gelişmiş teknolojiler ve güncel bilgiler kullanılarak evrensel bilime katkıda bulunan araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirme üzerinde odaklanan fakültemiz, bölge sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleriyle yoluna devam etmektedir.

                                                   

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK / 

Dekan


Devamını Oku