İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tarihçe

24.11.1983 tarih 18228 Sayılı Rsmi Gazetede yayınlanan 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile kurulan komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının, daha sonra birleştirilmesi ile İdari ve Mali İşler Daire... 24.11.1983 tarih 18228 Sayılı Rsmi Gazetede yayınlanan 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile kurulan komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının, daha sonra birleştirilmesi ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adını  almıştır. 

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı; çalışanları ile ürettiği hizmeti toplumun ve üniversitenin yararına sunmayı öz güven olarak benimsemiştir. Atatürk Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığının öz ülküsü  (vizyon) ise... Atatürk Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı; çalışanları ile ürettiği hizmeti toplumun ve üniversitenin yararına sunmayı öz güven olarak benimsemiştir. Atatürk Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığının öz ülküsü  (vizyon) ise; yaptığı işin, sunduğu hizmetin üniversitede öncelikli olarak talep edildiği birim olmak.  

İletişim